Dom dzisiaj

  

   Dom przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Historia placówki związana jest nierozerwalnie z działalnością św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), który był pomysłodawcą i organizatorem tego typu placówek.

   Kontynuatorzy Bracia Albertyni starają się realizować jego założenia i służyć najuboższym oraz najbardziej potrzebującym.

   Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów jest placówką położoną w pięknej i malowniczej Dolinie Sanu, w niewielkiej odległości od centrum miasta. Ogród, sad owocowy, klomby, skalniaki nadają temu miejscu niepowtarzalny klimat. Dom mieści się w budynku piętrowym, wyposażonym w windę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wszelkie niedogodności związane z przemieszczaniem się mieszkańców zniwelowane są przez: oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, zabezpieczenie korytarzy wykładziną antypoślizgową, podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekt posiada system alarmowo-przyzywowy i instalację alarmowo-przyzywową. Dom pod względem organizacyjnym podzielony jest na działy: - I dział terapeutyczno-opiekuńczy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, psychicznie chorych, - II dział terapeutyczno-opiekuńczy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, - administracyjno-gospodarczy. Działalność domu opiera się na zespole terapeutyczno-opiekuńczym, w skład którego wchodzą prawie wszyscy pracownicy domu. Postępowanie terapeutyczne ma różne formy w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców. W domu zaspokojone są potrzeby nie tylko bytowe, opiekuńcze i wspomagające, ale również poprzez wyrozumiałość i indywidualne podejście do każdego mieszkańca kształtuje się rozwój ich osobowości oraz wzorzec wzajemnej życzliwości i troski.

   W ramach usług opiekuńczych i wspomagających dom zapewnia udział w różnych formach terapii. Oferuje mieszkańcom wybór różnych zajęć: - zajęcia dla osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim w Sali Doświadczania Świata z odpowiednią polisensoryczną stymulacją bodźców. - w pracowni terapii zajęciowej, - muzykoterapii (zajęcia relaksujące przy muzyce, bierna percepcja muzyki, śpiewy chóralne), - biblioterapii (przegląd codziennej prasy, kolorowych tygodników, wieczornice poetycko-literackie, dyskusje i pogadanki tematyczne, odczyty i prelekcje…) - zajęcia świetlicowe, gry i zabawy, oglądanie wybranych programów telewizyjnych i filmów wideo) oraz zajęcia w Sali terapii indywidualnej, zajęcia w kołach zainteresowań - spotkania grupowe podczas imprez okolicznościowych np. organizacja imienin, świąt, wycieczek do innych domów - czynny udział w życiu kulturalnym Przemyśla (koncerty, występy artystyczne,spektakle itp.), - terapia przyłóżkowa, - zajęcia rehabilitacyjne w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt, - zajęcia ergoterapeutyczne (zajęcia kulinarne, praca w ogrodzie, kuchni, pralni, portierni)

   Na terenie domu znajduje się kaplica, gdzie nasi podopieczni mają możliwość kontaktu z kapłanem i uczestniczenia w praktykach religijnych.


   Od dnia 5 grudnia 2008 roku posiadamy zezwolenie Wojewody Podkarpackiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na czas nieokreślony

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów. Copyright Microsystem S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.