Historia domu

  

   Święty Brat Albert- powstaniec, artysta , malarz, ojciec ubogich, twórca przytulisk m.in. w Krakowie, Lwowie, Sokalu, Tarnowie, Stanisławowie, Tarnopolu, Kielcach, Jarosławiu, założyciel Zgromadzenia Braci Albertynów i Sióstr Albertynek. Zmarł w opinii świętości 25 grudnia 1916r.Papież Jan Paweł II dokonał w 1983r. jego beatyfikacji, a w 1989r. kanonizacji. Brat Albert także w Przemyślu pozostawił cząstkę swojego wielkiego dzieła. Jest nim Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów zwany początkowo przytuliskiem i schroniskiem Brata Alberta. Ze źródeł historycznych wynika, że inicjatywa budowy pochodzi od błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara i ówczesnego burmistrza Przemyśla.

   W 1905r. miasto Przemyśl wybudowało Dom dla biednych i bezdomnych i przekazało bratu Abertowi. W wyniku sugestii brata Alberta dom podzielono na dwie części: wschodnią dla sióstr i podopiecznych kobiet i zachodnią dla braci i podopiecznych mężczyzn. Przebudowę domu ukończono w 1907r. 11 grudnia 1907r. biskup Józef Sebastian Pelczar dokonał uroczystego poświęcenia przytuliska w obecności wybitnych gości: brata Alberta, biskupa Konstantyna Czachowicza (ordynariusz diecezji grecko-katolickiej), biskupa Karola Fischera (sufragana diecezji rzymsko-katolickiej), burmistrz dr Franciszka Solińskiego oraz Elżbiety z Potulickich Sapieżyny.

   W przytulisku pomoc otrzymywali nie tylko bezdomni i biedni,ale także jeńcy wojenni, repatrianci, ludność z państw sąsiednich. W okresie międzywojennym bracia prowadzili wszechstronną działalność, zbudowali pracownię stolarsko-tapicerską, gdzie przygotowywali podopiecznych do zawodu. Prowadzili także w Medyce, a później w Przemyślu dom dla opuszczonych chłopców. Po II wojnie światowej władze państwowe przekształciły profil domu i nakazały braciom opiekę nad osobami chorymi psychicznie. Od tej pory bracia opiekują się osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów. Copyright Microsystem S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.