NASZ ADRES:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW

ul. św. Brata Alberta 1

37-700 Przemyśl

Adres e-mail:  dpszba@vp.pl

Telefon/Fax:  (016) 670-73-40Numery wewnętrzne:
  • wewn. 22 - dyżurka pielęgniarek
  • wewn. 23 - dział finansowo-księgowy
  • wewn. 24 - dział administracyjno-godpodarczy
  • wewn. 25 - dział socjalny, kierownik działów terapeutyczno-opiekuńczych

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów. Copyright Microsystem S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone. -